யாழ் பல்கலைக் கழக மாணவர்களிற்கு விதிக்கப்படட்டிருந்த வகுப்பு தடை நீக்கம் - உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்களிடம் துணைவேந்தர் தெரிவிப்பு - Yarl Voice யாழ் பல்கலைக் கழக மாணவர்களிற்கு விதிக்கப்படட்டிருந்த வகுப்பு தடை நீக்கம் - உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்களிடம் துணைவேந்தர் தெரிவிப்பு - Yarl Voice

யாழ் பல்கலைக் கழக மாணவர்களிற்கு விதிக்கப்படட்டிருந்த வகுப்பு தடை நீக்கம் - உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்களிடம் துணைவேந்தர் தெரிவிப்புஉண்ணா நோன்பு இருக்கும் மாணவர்களிடம் நேரில் சென்று மனிதாபிமான அடிப்படையில் வகுப்புத் தடை விலக்கப்பட்டுள்ள செய்தியைத் துணைவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post