தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை சந்தித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் - Yarl Voice தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை சந்தித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் - Yarl Voice

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை சந்தித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறைை அமைச்சர் தமிழ்் தேசியக் கூட்டமைப்பினரைை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார்்.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post