காங்கேசன்துறையில் கிணற்றிலிருந்து பெருமளவு வெடி பொருட்கள் மீட்பு - Yarl Voice காங்கேசன்துறையில் கிணற்றிலிருந்து பெருமளவு வெடி பொருட்கள் மீட்பு - Yarl Voice

காங்கேசன்துறையில் கிணற்றிலிருந்து பெருமளவு வெடி பொருட்கள் மீட்புகாங்கேசந்துறை பகுதியில் கைவிடப்பட்ட கிணற்றில் இருந்து பெருமளவு வெடி பொருட்கள்்  மீீீீீீீீீீீீீீீீட்கப்பட்டுள்ளன. 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post