உயிரிழந்த நிலையில் கரையொதுங்கும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் - Yarl Voice உயிரிழந்த நிலையில் கரையொதுங்கும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் - Yarl Voice

உயிரிழந்த நிலையில் கரையொதுங்கும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள்உயிரிழந்த நிலையில் கரையொதுங்கும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள்

நாட்டின் பல பகுதிகளில் கடற்கரைகளில் உயிரிழந்த நிலையில் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் இன்று கரையொதுங்கியுள்ளன.
இன்று ஆறு ஆமைகளும் ஒரு டொல்பினும் உயிரிழந்தநிலையில் கரையொதுங்கியுள்ளன.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post