யாழ்ப்பாணம் - அச்சுவேலி பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் அதிகமாக மக்கள் கூட்டம்! - Yarl Voice யாழ்ப்பாணம் - அச்சுவேலி பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் அதிகமாக மக்கள் கூட்டம்! - Yarl Voice

யாழ்ப்பாணம் - அச்சுவேலி பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் அதிகமாக மக்கள் கூட்டம்!யாழ்ப்பாணம் - அச்சுவேலி பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் ஒன்றில்  அதிகமாக மக்கள் கூட்டம் கானப்படுகின்றது.

எரிபொருள் நிரப்புவதற்காக வாகனங்கள் வீதியில் நீண்ட வரிசையில் நிற்பதனையும் அவதானிக்க முடிந்தது.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post