நெடுந்தீவிலிருந்து பாதுகாப்பாக சொப்பரில் எடுத்துவரப்பட்ட வாக்குப் பெட்டிகள் - Yarl Voice நெடுந்தீவிலிருந்து பாதுகாப்பாக சொப்பரில் எடுத்துவரப்பட்ட வாக்குப் பெட்டிகள் - Yarl Voice

நெடுந்தீவிலிருந்து பாதுகாப்பாக சொப்பரில் எடுத்துவரப்பட்ட வாக்குப் பெட்டிகள்

நெடுந்தீவிலிருந்து வாக்குப் பெட்கள் கெலிகொப்டர் மூலமாக யாழ் தேர்தல் மத்திய நிலையத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டது. 


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post