வடக்கு மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கு திடீர் இடமாற்றங்கள் - ஆளுநர் அதிரடி - Yarl Voice வடக்கு மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கு திடீர் இடமாற்றங்கள் - ஆளுநர் அதிரடி - Yarl Voice

வடக்கு மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கு திடீர் இடமாற்றங்கள் - ஆளுநர் அதிரடி


வடக்கு மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர் பலரிற்கு அதிரடி மாற்றங்கள் வடக்கு மாகாண ஆளுநரினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட இடமாற்றங்களில் தற்போதைய ஆளுநர் செயலக செயலாளர் எஸ்.சத்தியசீலன் கொழும்பு அமைச்சிற்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது இடத்திற்கு தற்போதைய உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளரான திருமதி சரஸ்வதி மோகநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இதனால் ஏற்படும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் வெற்றிடத்திற்கு தற்போதைய மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளரான வரதீஸ்வரன் நியமுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளராக தற்போதைய பேரவைச் செயலக செயலாளரான ரூபினி வரதலிங்கம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதோடு பேரவைச் செயலகத்திற்கும் பதில் கடமையாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post