பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் இந்துக் கல்லூரி மாணவனும் இணைவு - Yarl Voice பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் இந்துக் கல்லூரி மாணவனும் இணைவு - Yarl Voice

பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் இந்துக் கல்லூரி மாணவனும் இணைவு
யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில், யாழ்.இந்துக்கல்லூரியின் உயர்தர மாணவனும் இணைந்து கொண்டுள்ளார்

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post