யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட நுண்ணுயிரியல் துறை பேராசிரியராக கலாமதி முருகானந்தம் நியமனம் - Yarl Voice யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட நுண்ணுயிரியல் துறை பேராசிரியராக கலாமதி முருகானந்தம் நியமனம் - Yarl Voice

யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட நுண்ணுயிரியல் துறை பேராசிரியராக கலாமதி முருகானந்தம் நியமனம்யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ  பீட நுண்ணுயிரியல் துறை பேராசிரியராக கலாநிதி  திருமதி கலாமதி முருகானந்தம் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்தின் நுண்ணுயிரியல் துறைக்கு கலாநிதி திருமதி கலாமதி முருகானந்தம் பேராசிரியராக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

அத் துறையின் முதலாவது பேராசிரியர் இவராவார். இவர் அளவையூர் பண்டிதர் நாகலிங்கம் அவர்களின் புதல்வி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post