பிளவுபட்டுள்ள ஆளும் கூட்டணியின் பெரும்பான்மையை உறுதி செய்வதற்கான முயற்சியில் நாமல் - Yarl Voice பிளவுபட்டுள்ள ஆளும் கூட்டணியின் பெரும்பான்மையை உறுதி செய்வதற்கான முயற்சியில் நாமல் - Yarl Voice

பிளவுபட்டுள்ள ஆளும் கூட்டணியின் பெரும்பான்மையை உறுதி செய்வதற்கான முயற்சியில் நாமல்
பொதுமக்களின் ஒரு பிரிவினர் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராடுவதில் மும்முரமாக உள்ளனர்-எதிர்கட்சி ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை ஏற்பாடு செய்வதில் மும்முரமாக உள்ளது-பிளவுபட்டுள்ள ஆளும் கூட்டணி பெரும்பான்மையை உறுதி செய்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

நாங்கள் உடனடி பிரச்சினைகளி;ற்கு தீர்வை காண முயல்கின்றோமோ?அல்லது வெவ்வேறு நிகழ்ச்சி நிரல்கள் குறித்து மும்முரமாக உள்ளோமா?

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post