தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் மதத் தலைவர்களுக்குமிடையில் வவுனியாவில் சந்திப்பு - Yarl Voice தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் மதத் தலைவர்களுக்குமிடையில் வவுனியாவில் சந்திப்பு - Yarl Voice

தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் மதத் தலைவர்களுக்குமிடையில் வவுனியாவில் சந்திப்புமதகுருக்கள்மார், தமிழ் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளும் கலந்துரையாடல் வவுனியாவில் ஆரம்பமாகியுள்ளது.0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post